free hit counters

“I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do“.

 

Helen Keller

Xavier Amores

 

En Xavier Amores és enginyer industrial per la Universitat de Girona, DEA en el programa “Innovation, Information Technologies and Organisations”, ha realitzat diversos cursos i programes sobre innovació a diverses universitats i escoles de negoci, la més recent sobre “Design Thinking & Innovation” al Innovation lab de la Harvard Business School.  Ha focalitzat la seva recerca  sobre la “Gestió de la Innovació en les empreses de serveis intensives en coneixement”, àmbit en el qual ha fet diverses publicacions, la darrera un capítol en el llibre“Managing innovation in KIBS and their growing importance in relation to innovation systems” Handbook Knowledge Service Engineering CRC Press, Taylor & Francis Group.

 

 

Ha treballat com a consultor d’innovació i estratègia amb més de 10 anys d’experiència per a grans empreses i pimes dels sectors del gran consum, automoció, maquinària, serveis, etc. També ha treballat per projectes d’administracions públiques a Catalunya, Espanya i internacionalment. Actualment gestiona com a gerent el Catalan Water Partnership, el clúster català de l’aigua.

 

 

És director del MBA de la Universitat de Girona que amb 30 edicions  és el màster amb més trajectòria a la UdG i és professor en estratègia i innovació a l’Escola de negocis EADA. Anteriorment ha estat professor a la UB en el Departament d’Economia i Empresa i ha col•laborat amb diverses universitats com per exemple en el Postgrau de la UPC en Estratègia i Competitivitat Regional, el Postgrau en Desenvolupament de Projectes d’Enginyeria de Producte en el Centre CIM ICT-UPC, en el Master en Engiplant i en el Postgrau de Gestió de Projectes organitzat per la Fundació UPC o el Màster de creació i gestió d’empreses innovadores i de base tecnològica de la UB, entre els més destacats.

 

 

Ha treballat a administracions públiques com ACCIO i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya promovent projectes de promoció econòmica en el sector energètic especialment. Els seus camps d’actuació han estat l’impuls de polítiques d’R+D i innovació empresarial, el suport a clústers o centres de recerca, així com projectes complexes amb la participació de diversos departaments i agents públics i privats.

 

 

 

 

Publicacions

 

• Xavier Amores i Jaume Valls. “Managing innovation in KIBS and their growing importance in relation to innovation systems” HandbookKnowledge Service Engineering CRC Press, Taylor & Francis Group (2013)

 

• Xavier Amores, Xavier Ferràs i Jaume Ribera. “Innovation Management in Catalan t-KIBS: organization, process, environment and behaviour patterns”. 2010. Congrés EUROMA.

 

• Autor de dos articles al llibre: “Reptes de la competitivitat catalana: Reflexions al voltant de la transformació del model productiu català”. 2007. Dipòsit legal B-8.843-2007

 

• Xavier Amores, Xavier Ayneto. “La gestió de la innovació en empreses de serveis”. Col•lecció de guies d’innovació i desenvolupament empresarial (CIDEM) © Generalitat de Catalunya, 2007. Dipòsit Legal: B-47.942-2007.

 

• Francesc Solé, Jaume Valls, Pere Condom, Anastasi Pérez, Xavier Amores i Andrea Bikfalvi: “Èxit de mercat i innovació. Anàlisi del comportament innovador de 60 pimes catalanes”.Col•lecció d’estudis (CIDEM) © Generalitat de Catalunya, 2003. ISBN 84-393-6152-1

 

• Xavier Amores, Xavier Ayneto, Ana Simón. ”La practica de la innovación en las empresas de servicios”. Revista de Foment del Treball Nacional. Pàgina 16-20 2005/1  nº 2107

 

• Membre de l’equip de treball que ha desenvolupat la guia: “La sistematització de la innovació. Normes de la sèrie UNE 166.000 de R+D+I”. Col•lecció d’estudis (CIDEM) © Generalitat de Catalunya, 2005. ISBN 84-393-6690-6

 

• Col•laborador habitual com articulista de la revista Girona Empresarial.

 

 

 

 

 

Aquest és l'enllaç al meu perfil de Linkedin